پایان دلخوری ها و کدورت میان ایران و اخوان المسلمین؟

شعارسال: اندیشکده مرکز خاورمیانه کارنگی به قلم تامر بداوی و اسامه الصیاد نوشت: اگرچه ایران و اخوان‌المسلمین در دو قطب مخالف منطقه شیعی و سنی خاورمیانه قرار گرفته‌اند، هر دو مزایایی در ارتقای تعامل باهم می‌بینند. برای ایران دسترسی به اخوان‌المسلمین به ویژه شاخه مصری آن به منزله سرمایه‌گذاری کم‌هزینه ای در یک گروه است

آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها