شعار سال: از خصوصیات کاروانسرا این است که سر در آن به جای این که جلوتر از دیوارهای اطراف باشد، عقب رفته و با ازاره های دالبری و ستون های کوتاه بالای دیوارها تزیین شده است. همچنین به جای ایوان اصلی، یک عقب رفتگی در حیاط وجود دارد و پشت آن تالار پذیرایی ساخته شده است.

این سبک ساختمانی در خانه های کاشان و یزد معمول بود ولی نظیر آن در کاروانسراهای دیگر مشاهده نشده است. در گوشه ی بنا برج هایی به کلاه فرنگی منتهی می شود. در محور بنا، قهوه خانه و حمام و سمت دیگر مسافرخانه ای برای مسافران درجات بالاتر اجتماعی وجود دارد. در پشت مسافرخانه باغ کوچکی با درخت های انار و حوض آب تمیزی وجود داشت. مجموع عناصر تشکیل دهنده این کاروانسرا و بناهای جنبی آن نشان از دورنگری بانی آن دارد.


با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی سیران، تاریخ انتشار: – ، کد مطلب: – ، www.seeiran.irSource link

منبع: شعار سال