شعار سال:


با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نوری از بهشت، تاریخ انتشار: 21 آذر 94 ، کد مطلب:- : www.nooriazbehesht.irSource link

منبع: شعار سال