شعار سال:  در نشریه صفاییه قم می خوانیم:در حالی که بیشترین تصادفات شهری قم مربوط به موتورسیکلت ها است و بیشترین ضرب و جرحها و فوتها هم مربوط به راکبین همین وسایط نقلیه است، اغلب مردم، مامورین راهور ناجا و مدیران شهری از شیوه رانندگی آنها شکایت می کنند. حال آن که ساخت فیزیکی شهر قم به گونه ای است که بیشترین تناسب را با همین وسیله نقلیه دارد:

1. رانندگانی که فاقد پروانه رانندگی و مدارک لازم برای موتورسیکلت هستند تنها به صورت تصادفی و گاه به گاه اعمال قانون می شوند که این ریسک کیفر را کاهش داده و انگیزه تخلف را بالا می برد. استفاده از کلاه ایمنی تقریبا رایج نیست و بسیاری از اوقات رانندگان این وسیله در برابر ماموران راهور تخلفات آشکار می کنند، در حالی که هیچ واکنش قابل توجهی در اغلب اوقات مشاهده نمی کنند.
2. بیشتر خیابان های قم پهنای کافی برای حجم خودروهای عبوری ندارند ولی این پهنا برای رانندگان موتورسیکلت عالی است. بنابراین، بسیاری از کسانی که در هسته مرکزی شهر اشتغال دارند برای استفاده از این وسیله ترغیب می شوند.
3. حرکات نمایشی با موتورسیکلت تقریبا تنها راهی است که نوجوانان می توانند هیجان فراوان همراه با خطرطلبی این دوره را برون ریزی کنند. در حالی که هیچ محیطی برای برون ریزی هیجانات راکبین جوانتر موتورسیکلتها در شهر طراحی و اختصاص داده نشده است.
4. رسانه ها تقریبا هیچ بازتابی از اتفاقات ناخوشایند رانندگان موتورسیکلت نداشته و آموزشی برای آنها و برای کودکان ندارند.
5. تفاوت رانندگان پرتخلف و کم تخلف تنها در تعداد برگهای جریمه صادره است که در صورت داشتن تمول مالی یا نادیده گرفتن جرایم، تقریبا هیچ بازخورد ناخوشایند بلافاصله ای که اثر بازدارنده باشد، وجود ندارد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 6 اردیبهشت 96، کدمطلب:82506311 (5941213)، www.irna.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی: