شعار سال: محسن پورگلیان اظهار داشت: تاکنون ۹۴ مدرسه با ۹۱۴ کلاس درس در مساحت ۱۳۷ هزار و ۳۵۰ متر مربع توسط مجمع خیرین مدرسه ساز در قم احداث شده است.

وی گفت: همچنین تعداد ۳۹ نمازخانه به مساحت ۶ هزار و ۳۱۵ متر مربع و ۱۳ سالن ورزشی و کارگاه به مساحت ۸ هزار و ۹۵۰ متر مربع توسط مجمع خیرین مدرسه ساز احداث شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم ادامه داد: همچنین تاکنون تعداد ۹۷ زمین و خانه مسکونی به مساحت ۳۰۷ هزار و ۸۷۰ متر مربع اهدا شده تا مدرسه و مراکز آموزشی در آنها احداث شود.

وی گفت: هفت مدرسه با ۷۲ کلاس درس و مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع توسط مجمع خیرین مدرسه ساز در حال احداث است.

پورگلیان بیان کرد: یک کانون فرهنگی و تربیتی، ۲ سالن ورزشی و یک نمازخانه توسط مجمع خیرین در استان قم در حال احداث است تا در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: ساخت بیش از ۳۵ درصد از مدارس استان قم توسط مجمع خیرین مدرسه ساز یکی از توفیقات بزرگ این مجمع بوده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت مهر، تاریخ انتشار 18 آبان 1394 کد مطلب 2961607 www.mehrnews.comSource link

منبع: شعار سال