شعارسال:
 سیدحسن هانی طبایی روز سه شنبه در همایش تولید محتوای ایرانی و توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی قم افزود: دومین مرکز نیز در دستور کار است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توان کارشناسان درخدمت کارآفرینان باشد.

وی اضافه کرد: مراکز جدیدی از جمله شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری برای توسعه کسب و کار و حمایت از تولیدات داخلی در قم فعال شده، این مراکز با حمایت های دولتی و با ارائه تسهیلات برای توسعه کسب و کار و حمایت از محصول و تولیدهای نوپا در قم راه اندازی شده است.

وی با اشاره به کمک های مالی دولت به کارآفرینان گفت: دولت در این حوزه ورود پیدا کرده است و به کارآفرینان تسهیلات کم بهره ارائه می کند تا بتوانیم از این فرصت برای به ثمر رساندن تولیدهای داخلی و ایجاد اشتغال در استان قدم بردارند.

هانی طبایی افزود: درحال حاضر زمینه کار فراهم شده است و باید کارآفرینان با توان بیشتر با تنوع کسب و کار وارد عرصه شوند.

در ادامه این مراسم خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به موضوع توسعه کارآفرینی و اقتصاد نوآور اشاره کرد.

این همایش با هدف ترغیب کارآفرینان در توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال برگزار شد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری قم پرس، تاریخ انتشار: 7 دی 1395، کدخبر: 222628، www.qumpress.irSource link

منبع: شعار سال