شعار سال:  

هشدار کاریکاتوریست ها برای آن که همگان خطر کم آبی را جدی بگیرند و در مصرف درست آب کوشا باشند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت برگزیده ها، تاریخ، کد مطلب:: www.bargozideha.comSource link

منبع: شعار سال