شعار سال: وی بر لزوم توجه به آب‌های سطحی تأکید کرد و ابراز داشت: اگر بخشی از این آب به کشاورزی تخصیص پیدا نکند و مدیریت خوبی بر آب‌های سطحی صورت نگیرد کشاورزان برای تأمین آب به آبهای زیرزمینی متوسل می‌شوند که این امر مناسبی نیست.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه قم با اشاره به مدیریت مناسب آب در گلپایگان گفت: نگاه‌ها به استفاده هر چه بهتر از آبهای سطحی و استفاده بهینه از این آب‌ها است.

وی، آب زیرزمینی را به عنوان سرمایه‌ای مهم دانست و بیان کرد: به هر میزان که برای صرف آبهای سطحی برای مصارف گوناگون خساست به خرج داده شود از سویی دیگر بر روی آبهای زیرزمینی تأثیر منفی گذاشته و آن بخش دچار ضرر می‌شود.

نگاه اقتصادی به سد ۱۵ خرداد

وی ضمن تأکید بر نقشی که می‌تواند سد ۱۵ خرداد بر احیای بخشی از حقابه‌های کشاورزی داشته باشد، افزود: ما این مسئله را فراموش کرده‌ایم زیرا سد ۱۵ خرداد را برای تأمین آب بخش کشاورزی خارج شده و بیشتر به آب این سد نگاه اقتصادی وجود دارد.

رضوی با اشاره به نگاه اقتصادی به وحود آمده برای آب سد ۱۵ خرداد، گفت: این آب در حال حاضر مترمکعبی ۷۰ تومان برای وزارت نیرو ارزش دارد و با توجه به اینکه کشاورزان نیز به این معادلات اقتصادی تمکین نمی‌کنند انگیزه برای مدیریت آب این سد در بخش کشاورزی از بین رفته است.

وی تأکید کرد: یکسان سازی نرخ تعرفه آب سد ۱۵ خرداد با سدکوچری و سرشاخه‌های دز می‌تواند بعد اقتصادی آب سد ۱۵ خرداد را مرتفع کرده و شرایط برای استفاده از آب این سد برای کشاورزی و محیط زیست را فراهم کند.

وزارت نیرو کشاورزی قم را فراموش کرده است

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه قم در ادامه ضمن بیان اینکه وزارت نیرو کشاورزی قم را فراموش کرده است، گفت: برخی می‌گویند که قم نیازی به کشاورزی ندارد.

وی همچنین بر لزوم توجه جدی به جداسازی آب سرشاخه‌ها از فضای سبز تأکید کرد و ادامه داد: این مطلب باید به شکل جدی از سوی شهرداری دنبال شود.

وی همچنین به مسئله فاضلاب پردیسان و دغدغه مردم این منطقه پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: فاضلاب این منطقه در خیابان‌ رها شده و مردم حتی حاضرند برای بحث فاضلاب هزینه کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بازنشر24، تاریخ 2 آبان 95، کد مطلب: 902411: www.baznashr24.comSource link

منبع: شعار سال