شعارسال : حسن بختیاری در جلسه کمیته بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قم گفت: مشکل ترافیکی و آلودگی هوا امروزه به یک مشکل اساسی تبدیل شده و همه ما باید تلاش کنیم به هر طریق ممکن در راستای اصلاح وضعیت موجود حرکت کنیم.

وی گفت: این مشکل تنها با مشارکت مردم و دستگاه‌های استانی و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی است که بر اساس آن می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: مردم هم دیدگاه روشن زیست محیطی در خصوص مشکلات ندارند و البته مطالبه جدی نبوده که باید این مسائل روشن شود.

بختیاری عنوان کرد: اگر مشارکت مردم در این بحث وجود نداشته باشد، نمی‌توان امیدوار به موفقیت برنامه‌های دولتی بود و مردم باید به سمت مشارکت در اصلاح وضعیت موجود حرکت کرده و به دنبال مطالبه گری از مجموعه حاکمیت و دولت‌ها باشند.

وی با اشاره به اهمیت حرکت به سمت شهر پاک گفت: این وظیفه بر عهده دولت‌هاست که باید در راس کارهای خود دنبال کنند تا به این نتیجه مطلوب برسیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار سه شنبه 15 دی 1394 ، کد مطلب : 5450720 : www.yjc.irSource link

منبع: شعار سال