برخی ایرلاین‌های خارجی پرواز خود را به ایران لغو کردند. سوختگیری هواپیما‌های ایرانی در کشور‌های دیگر بعضا با تحریم مواجه شده است و حالا برخی ایرلاین‌های خارجی پرواز از آسمان ایران را لغو کردند.

این‌ها اخباری است که بسیاری از شهروندان ایرانی را درباره پرواز‌های خارجی‌شان با ابهام مواجه کرده است. با این وجود کارشناسان صنعت هوایی می‌گویند که پرواز‌های اروپایی ایران از نظر مسافت حدود ٢ تا ٣ساعت طولانی‌تر می‌شوند و از نظر هزینه‌ها، فعلا ایرلاین‌ها تحت فشار هستند و افزایش قیمت بلیت به مسافران تحمیل نمی‌شود.

از سوی دیگر هوشنگ شهبازی، تحلیلگر صنعت هوایی با اشاره به تحریم ایرلاین‌های خارجی و توقف پروازهایشان از ایران می‌گوید امکان دارد که در برهه‌ای از زمان‌های پیک سفر مانند حج با کمبود هواپیما برای پرواز‌های خارجی مواجه شویم.

بلیت پرواز‌های خارجی گران نمی‌شود
پرواز‌های خارجی روز به روز کمتر می‌شوند و یکی از مشکلات اساسی که برای این صنعت وجود دارد، عدم همکاری دیگر کشور‌ها برای سوختگیری‌ای که موجب افزایش مسافت هم شده است.

رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی در این رابطه می‌گوید: «قیمت بلیت هواپیما براساس کسب‌وکار بازار است که آیا در بازار رقابتی وجود دارد یا خیر؟ البته افزایش قیمت بلیت هواپیما ممکن است به خاطر افزایش مسیر هم افزایش پیدا کرده باشد، اما ملاک‌های معینی برای تغییر قیمت‌ها وجود دارد که حرکت هواپیما باید تابع مسیر‌ها باشد.»

او در ادامه با اشاره به این‌که تنها درکشور‌هایی که دارای قرارداد دو‌جانبه هستند، امکان فرود در آن‌ها وجود دارد، البته در جای‌جای دنیا چنین رویه‌ای هست؛ چراکه مسیر‌ها و کشور‌هایی که صرفه اقتصادی دارند، بیشتر مشمول قرارداد دو‌جانبه قرار می‌گیرند، در غیراین صورت برای عبور از آسمان کشوری، باید به آن کشور اطلاع دهیم و سپس عبور کنیم و بسیاری از کشور‌ها که برای ما صرفه اقتصادی ندارند، با آن کشور‌ها عقد قرارداد نمی‌شود.»

امکان کمبود هواپیما در پیک سفر
هوشنگ شهبازی، تحلیلگر صنعت هوایی هم در رابطه با ارتباط افزایش مسیر پرواز‌های خارجی و قیمت بلیت هواپیما به «شهروند» می‌گوید: «سازمان هواپیمایی کشوری تعیین‌کننده قیمت بلیت هواپیما‌هاست و هزینه‌ای که برای افزایش مسافت و سوختگیری وجود دارد، به ایرلاین‌ها تحمیل می‌شود و معمولا به مسافر تحمیل نمی‌شود. البته این موضوع در طولانی‌مدت می‌تواند بر هزینه مسافران هم تاثیرگذار باشد و موجب افزایش هزینه مسافران شود.»

او در ادامه با اشاره به این‌که برخی از کشور‌ها از ایران اجازه سوختگیری نمی‌دهند، ادامه داد: «معمولا کشور‌ها به ما سوخت نمی‌دهند و بستگی به آن دارد که کجا واقع شده باشند و برای سوختگیری باید به کدام کشور برویم. به‌عنوان مثال، برای پرواز‌های اروپایی زمان برگشت باید در کشور سومی سوختگیری کند و همین سوختگیری نزدیک به ٢ساعت بر زمان پرواز اضافه می‌کند.»

شهبازی البته موضوع قابل ذکر دیگر را کمبود هواپیما برای پرواز‌های خارجی و در زمان حج می‌داند و می‌گوید: «صنعت هوایی ما در وضع خوبی به سر نمی‌برد، به همین جهت ما از حداقل امکانات استفاده می‌کنیم و درشرایطی قرار داریم که با کمبود هواپیما روبه‌رو هستیم و اگر حجاج به مکه بروند، پرواز دیگری نداریم و برای سفر به دیگر کشور‌ها باید از پرواز‌هایی، چون ایر ترکیش بهره ببریم.»

برخی ایرلاین‌های خارجی پرواز خود را به ایران لغو کردند. سوختگیری هواپیما‌های ایرانی در کشور‌های دیگر بعضا با تحریم مواجه شده است و حالا برخی ایرلاین‌های خارجی پرواز از آسمان ایران را لغو کردند.

این‌ها اخباری است که بسیاری از شهروندان ایرانی را درباره پرواز‌های خارجی‌شان با ابهام مواجه کرده است. با این وجود کارشناسان صنعت هوایی می‌گویند که پرواز‌های اروپایی ایران از نظر مسافت حدود ٢ تا ٣ساعت طولانی‌تر می‌شوند و از نظر هزینه‌ها، فعلا ایرلاین‌ها تحت فشار هستند و افزایش قیمت بلیت به مسافران تحمیل نمی‌شود.

از سوی دیگر هوشنگ شهبازی، تحلیلگر صنعت هوایی با اشاره به تحریم ایرلاین‌های خارجی و توقف پروازهایشان از ایران می‌گوید امکان دارد که در برهه‌ای از زمان‌های پیک سفر مانند حج با کمبود هواپیما برای پرواز‌های خارجی مواجه شویم.

بلیت پرواز‌های خارجی گران نمی‌شود
پرواز‌های خارجی روز به روز کمتر می‌شوند و یکی از مشکلات اساسی که برای این صنعت وجود دارد، عدم همکاری دیگر کشور‌ها برای سوختگیری‌ای که موجب افزایش مسافت هم شده است.

رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی در این رابطه می‌گوید: «قیمت بلیت هواپیما براساس کسب‌وکار بازار است که آیا در بازار رقابتی وجود دارد یا خیر؟ البته افزایش قیمت بلیت هواپیما ممکن است به خاطر افزایش مسیر هم افزایش پیدا کرده باشد، اما ملاک‌های معینی برای تغییر قیمت‌ها وجود دارد که حرکت هواپیما باید تابع مسیر‌ها باشد.»

او در ادامه با اشاره به این‌که تنها درکشور‌هایی که دارای قرارداد دو‌جانبه هستند، امکان فرود در آن‌ها وجود دارد، البته در جای‌جای دنیا چنین رویه‌ای هست؛ چراکه مسیر‌ها و کشور‌هایی که صرفه اقتصادی دارند، بیشتر مشمول قرارداد دو‌جانبه قرار می‌گیرند، در غیراین صورت برای عبور از آسمان کشوری، باید به آن کشور اطلاع دهیم و سپس عبور کنیم و بسیاری از کشور‌ها که برای ما صرفه اقتصادی ندارند، با آن کشور‌ها عقد قرارداد نمی‌شود.»

امکان کمبود هواپیما در پیک سفر
هوشنگ شهبازی، تحلیلگر صنعت هوایی هم در رابطه با ارتباط افزایش مسیر پرواز‌های خارجی و قیمت بلیت هواپیما به «شهروند» می‌گوید: «سازمان هواپیمایی کشوری تعیین‌کننده قیمت بلیت هواپیما‌هاست و هزینه‌ای که برای افزایش مسافت و سوختگیری وجود دارد، به ایرلاین‌ها تحمیل می‌شود و معمولا به مسافر تحمیل نمی‌شود. البته این موضوع در طولانی‌مدت می‌تواند بر هزینه مسافران هم تاثیرگذار باشد و موجب افزایش هزینه مسافران شود.»

او در ادامه با اشاره به این‌که برخی از کشور‌ها از ایران اجازه سوختگیری نمی‌دهند، ادامه داد: «معمولا کشور‌ها به ما سوخت نمی‌دهند و بستگی به آن دارد که کجا واقع شده باشند و برای سوختگیری باید به کدام کشور برویم. به‌عنوان مثال، برای پرواز‌های اروپایی زمان برگشت باید در کشور سومی سوختگیری کند و همین سوختگیری نزدیک به ٢ساعت بر زمان پرواز اضافه می‌کند.»

شهبازی البته موضوع قابل ذکر دیگر را کمبود هواپیما برای پرواز‌های خارجی و در زمان حج می‌داند و می‌گوید: «صنعت هوایی ما در وضع خوبی به سر نمی‌برد، به همین جهت ما از حداقل امکانات استفاده می‌کنیم و درشرایطی قرار داریم که با کمبود هواپیما روبه‌رو هستیم و اگر حجاج به مکه بروند، پرواز دیگری نداریم و برای سفر به دیگر کشور‌ها باید از پرواز‌هایی، چون ایر ترکیش بهره ببریم.»

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی: