شعارسال: در یکی از مراکز برگزاری آزمون سراسری در استان قم مسئولین اشباهی را انجام دادند که اعتراضات شدیدی را به ارمغان آورد.


سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت توپک، تاریخ انتشار: 9تیر1397 ، کدخبر: 621810: www.topak.irSource link

منبع: شعار سال