شعار سال:

سیدی نژاد اظهار کرد: به منظور شناسنامه دار کردن باغات طرح کاداستر اراضی کشاورزی تعریف شده و مسئول مستقیم آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی ادامه داد: در سال جاری دو میلیون هکتار اراضی را در دستور کار داریم که اگر بودجه تخصیص یابد، این میزان شناسایی شده و به شناسنامه دست پیدا کند.

سیدی نژاد ارائه شناسنامه به دو میلیون هکتار از اراضی را ناظر بر باغات و زمین های زراعی دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه ششم این روند در کل کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه نقشه های دقیقی از اراضی کشاورزی نداریم، ادامه داد: «بر اساس توافقنامه ای که با سازمان نقشه برداری تنظیم شده، می توانیم از عکس هایی که در سال های قبل استفاده شده، بر مبنای آن نقشه های اراضی را تهیه می کنیم.»

سیدی نژاد گفت: «از بخشی از اراضی که دارای عکس نبودند، بعد از تخصیص اعتبارات عکس های هوایی تهیه شده و استان های شمالی به سمت خراسان عکسبرداری شد و در حال تکمیل است.»

همچنین منصور، معاون حفظ و کاربری امور جنگل های سازمان جنگل ها نیز با اشاره به اینکه در امر شناسنامه دار شدن درختان باید به روز بود و آن را هر پنج سال یکبار تجدید کرد، گفت: شهرداری در گسترش فضای سبز تهران موفق عمل کرده و امیدواریم در حفظ باغات نیز این چنین عمل نماید.

وی در ادامه گفت‌وگویی رادیویی خود تصریح کرد: وقتی قانون تکلیف می کند که اگر با ساخت و ساز درختی قطع شود، دو برابر آن میزان، باید درخت ایجاد شود، می بینیم توجه قانون بر حفظ باغات و فضای سبز است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار7تیر 1395 ، کد مطلب:95040103707: www.isna.comSource link

منبع: شعار سال