شعارسال: پروین فرشچی پنجشنبه درجشن اقیانوس ها در جزیره قشم گفت: اجرای سند توسعه دریایی در ذیل سند توسعه ششم تا سال 1400 در راستای توسعه پایدار به ویژه در مناطق دریایی در کنار توجه به مطالبات جوامع محلی انجام خواهد گرفت.

وی افزود: پایه های توسعه پایدار در چهار سال گذشته ریخته شده و برنامه های اساسی در چهار سال آینده به اجرا درمی آید و در این چارچوب حمایت از برنامه های توسعه محور با همراهی جوامع محلی ادامه می یابد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که به واسطه دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر فعالیت دریایی داشت اما وابستگی به نفت و گاز موجب عقب ماندگی از سایر فعالیت های وابسته به دریا شد.

او اضافه کرد: امروز کشور بیش از پیش به اهمیت دریاها پی برده و دیگر تنها توجه به سواحل مطرح نیست و برخورداری از منابع طبیعی گوناگون همچون انواع ماهی ها و مرجان ها برآن داشته تا به سایر فعالیت ها همچون توسعه سواحل از نظر گردشگری دریایی و سایر توسعه های پایدار قابل اتکا روی بیاوریم.

فرشچی با اشاره به همکاری 18 ارگان دریایی در سه سال گذشته عنوان کرد: مردم، دولت و جوامع محلی باید برای توسعه دریایی همکاری کنند چرا که خواست سیاسی کشور در جهت توسعه پایدار قرار گرفته و این مهم در جهان نیز راه خود را باز کرده و از این رو چشم اندازی روشن دارد.

پاسداری از اقیانوس ها سرمایه گذاری برای آینده بشر است

رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران نیز در ادامه اقیانوس ها را زیست بومی جهت حفظ تنوع زیستی در کره زمین و پاسداری از آن را سرمایه گذاری مهمی برای آینده زندگی جمعی بشر عنوان کرد.

ماریا دوتسنکو گفت: اقیانوس ها دو سوم سطح کره زمین را تشکیل می دهند و بنیان اصلی زندگی هستند چرا بخش قابل توجهی از دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید می کنند.

وی افزود: اقیانوس ها از سویی منبع تولید مواد مغزی و غذا، تنظیم کننده اقلیم و برای کشورهای وابسته به گردشگری آبی و شیلات محور اهمیت ویژه دارند و از سوی دیگر آبراه اصلی تجارت جهانی می باشند.

رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران بیان کرد: فشارها و بهره برداری انسانی مانند صید بی رویه، ماهیگیری نامنظم، آبزی پروری ناپایدار، آلودگی آب ها، گونه های بیگانه، تغییرات اقلیمی و اسیدی شدن آب ها موجب تغییر خسارت بزرگی به این منظومه زیستی شده است.

او اضافه کرد: بهره برداری از منافع برگرفته از اقیانوس ها در راستای توسعه پایدار در پیوند با صلح و امنیت است و این منابع بزرگ آبی بنیانی برای زندگی بر روی زمین و معیشت و رفاه مردم در نقاط مختلف بوده و از این رو پاسداری و جلوگیری از خسارت بیشتر سرمایه گذاری مهمی برای آینده می باشد.

دوتسنکو گفت: باید مراقب این سیاره باشیم و آن را برای نسل های آینده نگه داریم زیرا طرح دیگری برای حفظ آن وجود ندارد و هیچ فرد دیگری به جز خود ما نمی تواند از آن حفاظت کند.

وی ادامه داد: روز جهانی اقیانوس ها یادآور ریه های تنفسی کره زمین و نقش آن در زندگی روزمره از جمله کمک به رفع الودگی ها، تولید اکسیژن، تامین غذا، دارو و سوخت زیستی هستند.

رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران تاکید کرد: باید اطلاع رسانی به عموم مردم درباره اثر اقدام های بشری بر اقیانوس ها و ترویج نهضتی جهانی از طریق بسیج شهروندان کشورها جهت مدیریت پایدار اقیانوس ها در دستور کار قرار گیرد.

او در ادامه از تلاش های معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست و جامعه محلی به ویژه زنان جهت حفاظت دلفین ها و لاک پشت ها در راستای حفظ تنوع زیستی قدردانی کرد.

جشن اقیانوس ها همزمان تولد و رهاسازی بچه لاک پشت های پوزه عقابی در ساحل روستای شیب دراز جزیره قشم برگزار شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 4خرداد1396، کدخبر: 82544372: www.irna.irSource link

منبع: شعار سال