شعارسال: دکتر علیرضا آزموده اردلان، اهمیت اطلاعات مکانی برای توسعه کشور و لزوم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در تولید آن و اهمیت به اشتراک‌گذاری آن برای تصمیمگیریهای صحیح بر مبنای دادههای تمام مکانی مختلف در تمام دستگاههای اجرایی را از اهداف سفر به لرستان برشمرد و اظهار کرد: لازم است پایگاهی که نقشهها و اطلاعات مکانی لازم را بهصورت متمرکز در اختیار بخشهای اجرایی قرار دهد، ایجاد شود.

رییس سازمان نقشهبرداری کشور با تاکید بر این‌که با ایجاد این پایگاه نقشهها دیگر بهصورت پراکنده تهیه نمیشوند، افزود: متمرکز کردن نقشهها و اطلاعات مکانی باعث صرفهجویی در هزینهها و ایجاد یکنواختی در دقت نقشهها می‌شود.

وی گفت: سازمان نقشهبرداری با سازمان امور اراضی کشور برای تهیه نقشههای یک دو هزارم ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تفاهم نامهای منعقد کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان در تهیه نقشههای اراضی کشاورزی موفق عمل کرده و این مهم را در اولویت قرار داده است، یادآور شد: هنگامیکه سخن از توسعه به میان میآید، این حاصل نمیشود مگر اینکه از ظرفیتهای سایر استانها همچون لرستان نیز استفاده شود.

رییس سازمان نقشهبرداری کشور با بیان اینکه بخش کشاورزی لرستان دارای قابلیتهای زیادی است که نیاز است این استان را برای تهیه نقشههای اراضی در اولویت قرار دهیم، تصریح کرد: قطعا با تهیه این نقشهها بخش کشاورزی لرستان وضعیت بهتری خواهد داشت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار خبر 30 آذر 1394، کدمطلب: 94093017585، www.isna.irSource link

منبع: شعار سال