شعارسال: پرویز گرشاسبی در اولین جلسه کارگروه استانی حوزه آبخیرداری، در استانداری البرز، با اعلام این خبر گفت: تشکیل صندوق ذخیره آب، در راستای، مدیریت صحیح آبخیزداری در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده، در این حوزه افزود: به منظور مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ، به عنوان الگویی در کشور، اقداماتی از قبیل کمیته راهبری، اجرایی و دبیرخانه مدیریت جامع حوزه های آبخیز راه اندازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تجارب حوزه آبخیزداری در استان‌های‌مختلف‌کشور به‌صورت پایلوت خاطر نشان کرد: طرح های حوزه آبخیز در کارون، کرخه، زاینده رود و اترک، با مشارکت مردم، در حال انجام است که این رویکرد با توجه به برنامه ششم توسعه، سیاست های وزارت کشور و سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور دنبال می شود.

وی در ادامه با بیان این که از پتانسیل ها و محدودیت های حوزه آبخیز نقاط مختلف کشور می بایست به نحو مطلوبی استفاده شود، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت استانداری البرز و اداره کل آبخیزداری، در منطقه طالقان، طرح حوزه آبخیز داری، به صورت پایلوت، در این استان انجام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: استان البرز مستعد صنعت اکوتورسیم است و امروزه در دنیا از این ظرفیت، استفاده مطلوبی می‌شود چرا که با توسعه این صنعت، علاوه بر رونق اقتصادی، از مهاجرت مردم در مناطق مختلف، نیز جلوگیری می‌شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار خبر 28 مهر 1395، کدمطلب: 420758 ،www.ilna.irSource link

منبع: شعار سال