شعارسال:
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای تصدی پست وزارت برنامه زیر را ارائه کرده است.
معرفی و برنامه

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی شعارسال، تاریخ انتشار: 25 مرداد 1396، کدخبر: 74215، www.shoaresal.irSource link

منبع: شعار سال