شعارسال: دکتر محمدباقر رضایی روز شنبه در حاشیه همایش’نکوداشت روز زمین پاک’ در مجتمع داروسازی باریج اسانس کاشان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ایران بدلیل برداشت بی رویه گیاهان دارویی از نظر تولید در رتبه شصتم جهان قرار دارد در حالی که در افق برنامه 1404 باید به رتبه 12 برسد.

وی با تاکید بر جایگزینی کشت سالم یا ارگانیک گیاهان دارویی در کشور افزود: حرکت برای مهندسی معکوس در منابع طبیعی باید آغاز شود و پیشنهاد این است که عرصه های منابع طبیعی که جزو اولویت اول برای کشت سالم است برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شود.

رضایی گفت: از بین هشت هزار گونه گیاهان دارویی موجود در جهان دو هزار و 300 گونه آن در ایران تاکنون شناسایی شده است و بسیاری از آنها قابلیت تولید دارو و مکمل های دارویی در کشور را دارند.

به گفته وی، حدود 30 کشور جهان در حال حاضر صادرات و واردات گیاهان دارویی را انجام می دهند.
رضایی تاکید کرد: ساماندهی 10 تا 15 گونه گیاه دارویی و کاشت در اقلیم مناسب خود با موسسه جنگل ها و مراتع کشور آغاز شده است زیرا تولیدات کنونی در صنایع قابل استفاده نیست و کسی به اقلیم رجوع نمی کند و توسعه را بر مبنای آن قرار نمی دهد.

وی گونه های انتخابی برای ساماندهی را گونه هایی توصیف کرد که صادراتی هستند.

رئیس انجمن گیاهان دارویی تاکید کرد: در غیر این صورت اقتصاد آینده ما در این عرصه به صفر خواهد رسید.

به گفته وی، حدود 125 شرکت در زمینه تولید داروهای گیاهای در کشور ثبت شده است که تعداد انگشت شماری از آنها فعالند و عدم فعالیت بسیاری از آنها ناشی از استاندارد نبودن محصولات آنها و نداشتن بازار مناسب است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1395، کد خبر: (5292035) 82046685 ، www.irna.irSource link

منبع: شعار سال