شعار سال: کاظم خاوازی در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی با محوریت کارگروه استانی برنامه‌ریزی و پشتیبانی که با حضور معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و جمع کثیری از کارشناسان ترویج و اجرایی این سازمان در اردبیل برگزار شده بود، اظهار کرد: توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی پیرامون نظام نوین ترویج کشاورزی، این طرح در شورای سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی مطرح و پس از تحلیل و بررسی آن قرار شد در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرایی شود.

وی تصریح کرد: طرح پهنه‌بندی در چهار استان به صورت پایلوت تدوین یافته بود که با نظر موافق وزیر جهاد کشاورزی استان اردبیل هم به لحاظ اهمیت آن، به آن استان‌ها اضافه شد.

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی از مراکز جهاد کشاورزی به عنوان آخرین و مهمترین حلقه ارتباطی وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان یاد کرد و گفت: مراکز جهاد کشاورزی بارقه‌های امید در عرصه کشاورزی بوده و وزارت جهاد کشاورزی نگاه ویژه‌ای به توسعه و تجهیز این مراکز دارد.

خاوازی با اشاره به ضرورت تولید محتوای کاربردی در جهت بهبود و افزایش بهره‌وری در کشاورزی افزود: تولید محتوای مناسب و کاربردی یکی از سیاست‌های مهم مرکز آموزش و ترویج کشاورزی محسوب می‌شود و مراکز خدماتی در سطوح شهرستانی و استانی می‌توانند در این عرصه به تولید محتوا بپردازند.

وی با اشاره به لزوم توسعه و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، پهنه‌بندی و مدیریت دانش به عنوان سه رکن اساسی پیشرفت بیان کرد: اگر بتوانیم دانش فنی و اطلاعات روز کشاورزی را به‌ موقع به بهره‌برداران منتقل کنیم، ترویج و توسعه به ‌سرعت محقق می‌شود که با اجرای طرح پهنه‌بندی می‌توان به نتایج ارزشمندی رسید.

خاوازی با اشاره به وضعیت پهنه‌بندی کشاورزی یادآور شد: شاخص‌های پهنه‌بندی متناسب با شرایط جغرافیایی کشور تنظیم شده و پس از بومی‌سازی آن برای هر منطقه اجرایی می‌شود.

وی با قدردانی از دید وسیع ترویجی سروی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: عرصه این پهنه‌ها با توجه به تنوع کشت کاملاً متفاوت است و مقرر شده در هر پهنه یک کارشناس مسؤول حضور داشته باشد تا پاسخگوی مسائل مختلف آن پهنه و رابط فعال بین بخش با کشاورزان باشد.

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: سامانه جامع مدیریت دانش در حال شکل‌گیری است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و اجرایی شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 29 خرداد 95 ، کد مطلب: 13950329001167:www.farsnews.comSource link

منبع: شعار سال