شعار سال: هفته گذشته جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط برای پیاده سازی اهداف توسعه پایدار و تبیین راهکارهای عملی برای دستیابی به آنها به عنوان دستور کار ملی داشتیم. این اهداف از سوی رییس جمهور روحانی در اجلاس نیویورک مورد تایید قرار گرفته و به جز چند مورد محدود در موضوعاتی خاص که با اهداف ملی مغایرت هایی دارد و توصیه های وزارت امور خارجه در مورد آنها رعایت شده است، بقیه همچون اصلاح الگوی مصرف و تولید یا رفع فقر برای ایران قابلیت اجرایی داشته و بسیار مهم است.
البته نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی و نهاد اصلی مدیریت و برنامه ریزی توسعه ای در کشور که مسئولیت جهت گیری های کلان توسعه ای را بر عهده دارد هم ویژه است. متاسفانه روند توسعه ای غلط در گذشته منجر شده تا ایران در رده ده کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه ای یا بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در نسبت خود، قرار گیرد.
در عکس بالا اهداف 17 گانه توسعه پایدار مشخص شده است… اهدافی که به روشنی با پیشرفت یا عقب رفت جوامع ارتباط دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ 16 آبان 94، کد مطلب: 1418894081609450:  www.isna.irSource link

منبع: شعار سال