این تصاویر و نشانه‌ها می‌گوید زلزله تهران جدی‌ است

شعارسال: این در حالی است که گسل شمال تهران (شکل‌های 1 تا 3) با جابه‌جا کردن نهشته‌های کواترنر در ناحیه شمالی تهران همراه بوده است و آخرین بررسی‌های دیرینه لرزه‌شناسی گویای لرزه زا بودن آن حتی در مدت زمان عهد حاضر -هولوسن- بوده است. جمعیت تهران نیز در 50 سال اخیر به بیش از 10

ایمان و چهار رکن یقین ، صبر، عدل و جهاد

شعارسال: هر کس مشتاق بهشت باشد، شهوات را از یاد می برد و هرکس از آتش جهنم بترسد از محرمات دوری می کند و هر کس نسبت به دنیا زهد ورزد، مصیبت ها بر او آسان می شود و هرکس در انتظار مرگ باشد به سوی کارهای نیک می شتابد. صبر بر چهر قسم است

مافیای فساد ق-م-ر در صنعت خودروسازی

شعارسال: اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا

بیت‌المال یا مال‌ البیت؟

شعارسال: اگربخواهیم مثالی دنیوی برای رابطه میان کمال وبرنامه هدایت وابزار رسیدن به کمال استفاده کنیم نمی توان بهتر از مثال زیر یافت. فرض کنیم قصد سفری داریم. میتوان کمال را همان مقصدسفر وبرنامه هدایت را علائم راهنمایی ورانندگی به حساب آورد. خب همانطورکه دیدید درمثال، مقصد سفر به هدف وغایت و همچنین علائم راهنمایی

آیت الله هاشمی و ماجرای طراحی آرم جمهوری اسلامی

شعارسال: یک مشتِ گره کرده با چندستاره، آرم تصویب شده برای جمهوری اسلامی بود. حتی اسکناس هایش هم چاپ شده بود که ناگهان آیت الله هاشمی رفسنجانی از قم زنگ می زند و دستورجمع آوری آنها را می دهد. با مخالفت آقای هاشمی، امام نیز قانع شده و آرم ارسال شده به دفتر قم را

آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها