کد خبر: 23673
تاریخ انتشار: جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳

شعار سال: ورزش ایران با وجود کاستی‌های موجود اما با تکیه بر افزایش تبادلات علمی در حوزه ورزش، توسعه فناوری اطلاعاتو امکان الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، گسترش تسهیلات مالی بین المللی در صنعت ورزش و فراهم کردن توسعه گردشگریو بهره مندی از ظرفیت های موجود مسیر توسعه را در پیش گرفت. در این فرایند؛ تقویت

6 سال افتخار برای ورزش ایران

شعار سالورزش ایران با وجود کاستی‌های موجود اما با تکیه بر افزایش تبادلات علمی در حوزه ورزش، توسعه فناوری اطلاعاتو امکان الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، گسترش تسهیلات مالی بین المللی در صنعت ورزش و فراهم کردن توسعه گردشگریو بهره مندی از ظرفیت های موجود مسیر توسعه را در پیش گرفت.

در این فرایند؛ تقویت دیپلماسی ورزشی، افزایش دعوت فدراسیون های جهانی از زنان متخصص ورزشی کشور به عنوان عوامل فنی و اجرایی جهت برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی و تسهیل روند استیفای حقوق ورزشکاران ایرانی در رقابت های بین المللی و تاریخ سازی ورزشکاراندر سال های اخیر گوشه ای از ره آورد 6 ساله ورزش کشور است.

به استناد اطلاعاتی که خبرنگار ایرنا از منابعی که در وزارت ورزش و جوانان به دست آورده، امروز مجموعه وزارت ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید با نگاهی متوازن به 2 مقوله ورزش و جوانان توانست در 6 سال اخیرگام های بلندی در حوزه های مختلف ورزشیبردارد که شرح مختصر آن در زیر می آید:

ورزش قهرمانی و کسب نخستین ها