کد خبر: 21105
تاریخ انتشار: سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹

شعار سال : آیت‌الله سیداحمد خاتمی، در پاسخ به این پرسش که علت طرح سخنانی از قول وی درباره خلوت‌شدن نماز جمعه‌ها در روزهای اخیر چیست؟ اظهار کرد: اولاً من در خطبه‌هایم نگفتم که نماز جمعه خلوت شده است. من گفتم رسانه‌ها از خلوت‌شدن نماز جمعه خوشحال نباشد. این دو مفهوم است. مفهوم اولش این

نگفتم نماز جمعه‌ خلوت شده است/ از سخنانم سوءاستفاده کردند

شعار سال : آیت‌الله سیداحمد خاتمی، در پاسخ به این پرسش که علت طرح سخنانی از قول وی درباره خلوت‌شدن نماز جمعه‌ها در روزهای اخیر چیست؟ اظهار کرد: اولاً من در خطبه‌هایم نگفتم که نماز جمعه خلوت شده است. من گفتم رسانه‌ها از خلوت‌شدن نماز جمعه خوشحال نباشد. این دو مفهوم است. مفهوم اولش این است که من خبر دهم نماز جمعه خلوت شده است که من چنین خبری ندادم، بلکه آنچه گفتم بیان این نکته بود که بر فرض اگر نماز جمعه‌ها خلوت شده باشند، این موضوع نباید خوشحالی برخی رسانه‌ها را فراهم آورد.

**وضعیت نماز جمعه با روزهای اول انقلاب فرق کرده است:

وی با بیان این‌که «واقعیت این است که برخی نماز جمعه‌ها همچنان شکوه خود را حفظ کرده‌اند»، اظهار کرد: معتقدم نماز جمعه تهران را باید با توجه به شرایط ۴۰ سال پس از انقلاب سنجید. به این معنا که هرچند وضعیت با روزهای اول انقلاب فرق کرده است؛ چرا که آن روزها، روزهای هیچان و شور انقلاب بود اما اکنون هم نماز جمعه شکوه خود را حفظ کرده و بنابراین لازم است هر چیزی را در زمان خودش ارزیابی کرد.

**سخنان کلی درباره خلوت‌شدن یا خلوت‌نشدن نماز جمعه واقع‌بینانه نیست:

خطیب مو