کد خبر: 21069
تاریخ انتشار: دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۳

شعارسال: شهناز سجادی درباره راه‌اندازی کمپ زنان معتاد متجاهر اظهار کرد: خیلی از صاحب‌نظران معتقدند که معتاد، بیمار است. علت متجاهر بودنشان نیز به‌ لحاظ فقر و طرد از خانواده و بی خانمانی است، کسانی که وضع مالی خوبی دارند، اعتیادشان را به سطح کوچه و خیابان نمی‌کشاند. وی افزود: نهادهایی نظیر شهرداری، بهزیستی یا

معتادان طردشده از خانواده و جامعه باعث بروز آسیب‌های بیشتر می‌شوند

شعارسال: شهناز سجادی درباره راه‌اندازی کمپ زنان معتاد متجاهر اظهار کرد: خیلی از صاحب‌نظران معتقدند که معتاد، بیمار است. علت متجاهر بودنشان نیز به‌ لحاظ فقر و طرد از خانواده و بی خانمانی است، کسانی که وضع مالی خوبی دارند، اعتیادشان را به سطح کوچه و خیابان نمی‌کشاند.

وی افزود: نهادهایی نظیر شهرداری، بهزیستی یا هر نهاد دیگری که متولی ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد است باید به این موضوع بیشتر و جدی تر بپردازد. فرقی هم بین زن و مرد نمی‌کند. بیمار، بیمار است. همان‌قدر که یک مرد معتاد به خانواده و جامعه آسیب می‌زند، یک زن معتاد نیز به خانواده و جامعه آسیب می‌زند. متأسفانه می‌بینیم که در سطح برخی خیابان‌های شهر معتادان با تجمع در محلات مشغول مصرف دسته جمعی ‌ و دورهمی و آزادانه مواد می‌شوند که نوعی ترویج منکر اعتیاد و در نتیجه باعث سرایت بیماری اعتیاد به سایر شهروندان مستعد مان