کد خبر: 20432
تاریخ انتشار: جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷

شعار سال: مهلت صادرکنندگان کشور برای رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ۳۱ تیرماه اعلام شده بود که بر این اساس، صادرکنندگان باید تا این تاریخ، حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش‌هایی که بانک مرکزی، در بخشنامه‌های خود اعلام کرده بود، به چرخه اقتصادی

سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امور مالیاتی لینک شد

شعار سالمهلت صادرکنندگان کشور برای رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ۳۱ تیرماه اعلام شده بود که بر این اساس، صادرکنندگان باید تا این تاریخ، حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش‌هایی که بانک مرکزی، در بخشنامه‌های خود اعلام کرده بود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در واقع، مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که به روش‌هایی همچون فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، فروش ارز حاصل از صادرات به واردکننده ثالث یا فروش اسکناس به صرافی‌ها، ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را تا آخر تیرماه، رفع تعهد ارزی نکرده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد بود.

در عین حال، بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده بود که چنانچه ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، صادرکنندگان نه تنها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نخواهند بود، بلکه نام آنها به مراجع قضائی اعلام خواهد شد تا با آنها برخورد