کد خبر: 20065
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰

شعارسال: دکتر ناصر مطیعی ضمن بیان این مطلب به تشریح مهمترین برنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان در جهت تجهیز و بازسازی سراهای دانشجویی همزمان با شروع فصل تابستان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌های تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی در دانشگاه‌ها آغاز شده است و ما نیز فراخوانی را در این زمینه به دانشگاه‌ها

بازسازی ۸۵ خوابگاه در دستورکار قرار دارد

شعارسال: دکتر ناصر مطیعی ضمن بیان این مطلب به تشریح مهمترین برنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان در جهت تجهیز و بازسازی سراهای دانشجویی همزمان با شروع فصل تابستان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌های تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی در دانشگاه‌ها آغاز شده است و ما نیز فراخوانی را در این زمینه به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم و اعلام نمودیم سراهایی که از دیدگاه آن‌ها نیازمند ارتقاء، تعمیر و تجهیز است را تعیین کنند تا بتوانیم اقدامات لازم را در جهت بازسازی این مراکز انجام دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه‌ها حدود ۳۸۳ سرای دانشجویی را به منظور بازسازی و ارتقا به صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم معرفی کردند که از این تعداد حدود ۸۵ مورد از اولویت بیشتری جهت بازسازی و تعمیر برخوردار بود و در حال حاضر فرم‌های ارتقای این مراکز تکمیل شد و توافق به منظور آغاز تعمیر و ارتقای این مراکز را با دانشگاه‌ها انجام دادیم و خوشبختانه صندوق رفاه دانشجویان مرحله اول پرداخت‌ها به منظور بازسازی این مراکز را انجام داده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان همچنین تأکید کرد: اینکه دانشگاه‌ها