کد خبر: 19568
تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷

شعارسال: کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی و روی کار آمدن رضاخان میرپنج نشان از دوران تازه ای در تاریخ معاصر ایران داشت که اثرات آن تا به امروز قابل مشاهده است؛ قزاقی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی حکومت کرد و پایه قدرتش را بر ارتش مدرن گذاشت تا به این ترتیب نه تنها توانست وزرا، نمایندگان

سی ام تیر؛ فریادِ رسایِ توده مردم…

شعارسال: کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی و روی کار آمدن رضاخان میرپنج نشان از دوران تازه ای در تاریخ معاصر ایران داشت که اثرات آن تا به امروز قابل مشاهده است؛ قزاقی که از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی حکومت کرد و پایه قدرتش را بر ارتش مدرن گذاشت تا به این ترتیب نه تنها توانست وزرا، نمایندگان مجلس و مطبوعات را مهار کند بلکه تا حدودی اختیار توده مردم را نیز در دست گرفت. بنابه گفته یرواند آبراهیان تاریخ دان «در این سال‌ها استبداد شرقی داشت کم کم در قالب غربی شدن و تجدد در ایران رو نشان می‌داد. در نتیجه این تغییرات جمعیت دیگر عامل اثرگذاری در عرصه سیاست نبود … تظاهرات تبدیل شده بود به پدیده‌ای تاریخی متعلق به گذشته‌ای پرهرج و مرج»؛ دورانی که تا ۱۳۲۰ خورشیدی ادامه پیدا کرد و ورود متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم و استعفا و خرو