کد خبر: 19666
تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸

شعار سال:معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از کارهایی که به دنبال متقاضی انجام آن از استارت‌آپ‌ها هستیم این است که کمک کنیم تا آزمایشگاه‌های منبع و فضاهای آموزشی که وجود دارند با نرخی زیر نرخ تعرفه‌های معمول در اختیار کسانی قرار گیرد که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.  کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی

دولت چقدر از استارت‌آپ‌های بخش کشاورزی حمایت می‌کند؟

شعار سال:معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از کارهایی که به دنبال متقاضی انجام آن از استارت‌آپ‌ها هستیم این است که کمک کنیم تا آزمایشگاه‌های منبع و فضاهای آموزشی که وجود دارند با نرخی زیر نرخ تعرفه‌های معمول در اختیار کسانی قرار گیرد که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

 کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پس از بازدید از غرفه استارت‌آپ‌های بخش کشاورزی در نمایشگاه الکامپ رشد استارت‌آپ‌ها را اتفاق خوبی دانست و گفت: امروز  تعداد و کیفیت استارت‌آپ‌های بخش کشاورزی رو به رشد است که جای خوشحالی دارد.

وی افزود: استارت‌آپ‌هایی که در حال حاضر وجود دارند عمدتا بر زنجیره ارزش کار می‌کنند و در حال کاهش فاصله بین مصرف کننده و تولیدکننده هستند که این مسئله می‌تواند کمک بسیار زیادی به تولیدکننده‌ها کند تا واسطه‌ها حذف شوند. ضمن اینکه می‌تواند کمک بسیار خوبی برای مصرف‌کننده‌ها باشد تا محصولات کشاورزی را با قیمت مناسبی دریافت کنند.

خاوازی همچنین بیان کرد: اکثر استارت‌آپ‌هایی که من دیدم به نوعی ک