کد خبر: 5715
تاریخ انتشار: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۰

شعار سال: اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران، این پرسش را برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی ایجاد کرده که ایران برای مقابله با این اقدامات چه باید بکند. در واقع، با توجه به سیاست های تهاجمی واشنگتن برای تسلیم ایران، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود خود، لازم است

در برابر آمریکای ترامپ چه باید کرد: «صبر»،«جنگ» یا «مذاکره»؟

شعار سال: اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران، این پرسش را برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی ایجاد کرده که ایران برای مقابله با این اقدامات چه باید بکند. در واقع، با توجه به سیاست های تهاجمی واشنگتن برای تسلیم ایران، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود خود، لازم است چه راهبردی را در پیش بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران با طیفی از گزینه ها برای کنش راهبردی در برابر آمریکا روبه روست که برای بررسی و امکان سنجی آن ها با تعدادی از کارشناسان سیاست خارجی و روابط بین الملل گفت وگو کرده ایم.

در اینجا به نظر می رسد، تهران سه گزینه پیش روی دارد: 1ـ سیاست صبر و انتظار، 2 ـ اقدام متقابل و عملیاتی علیه آمریکا در منطقه و خروج از برجام، 3 ـ مذاکره با آمریکا.

سیاست صبر و انتظار

سیاست صبر و انتظار بدین معناست که ایران باید با ادامه همین رویکرد فعلی، از هرگونه اقدام متهورانه و تهاجمی پرهیز کند. در واقع، تهران باید ضمن تحمل فشار