کد خبر: 5554
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰

شعار سال: «بازنشستگان» نسبت به شاغلان مشکلات معیشتی بیشتری دارند؛ از یکسو مزایای مزدی در زمان بازنشستگی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بازنشستگان در سنین کهولت، کمتر توان اشتغال مجدد و درآمدزایی جانبی دارند.پروین محمدی (فعال کارگران بازنشسته)با اشاره به این مشکلات به دغدغه مهم دیگری اشاره می‌کند:«عدم ارائه خدمات درمانی مناسب». وی می‌گوید: تامین

افزایش ۳۶.۵ درصدیِ مستمری برای بازنشستگان کافی نیست

شعار سال«بازنشستگان» نسبت به شاغلان مشکلات معیشتی بیشتری دارند؛ از یکسو مزایای مزدی در زمان بازنشستگی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بازنشستگان در سنین کهولت، کمتر توان اشتغال مجدد و درآمدزایی جانبی دارند.پروین محمدی (فعال کارگران بازنشسته)با اشاره به این مشکلات به دغدغه مهم دیگری اشاره می‌کند:«عدم ارائه خدمات درمانی مناسب».

وی می‌گوید: تامین اجتماعی سالهاست که تعهدات قانونی خود در قبال کارگرانِ بازنشسته را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ در این بین، هزینه اضافی تحت عنوان «بیمه تکمیلی» به بازنشستگان تحمیل می‌شود؛ بیمه تکمیلی نه تنها هیچ مزیتی برای بازنشستگان ندارد بلکه تنها ثمره آن «چاق شدن» بنگاه‌های بیمه‌ای است که از قِبَلِ بیمه‌شدگان، مبالغ کلانی به جیب می‌زنند. به عبارت دیگر، با استفاده از ترفندِ «بیمه تکمیلی» شرکت‌های بعضا