کد خبر: 5353
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۶:۴۰

شعارسال: آتش و خشم دو عنصری است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در راس کاخ سفید، فضای جهان را در برگرفته و التهاب های متعدد، به دلیل سیاست های یکجانبه و تهاجمی تندروهای واشنگتن، گرداگرد جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین و آسیای شرقی رواج یافته است. یکسال و چهار ماه از

دشمنی با مردم ایران استراتژی خصمانه کاخ سفید

شعارسال: آتش و خشم دو عنصری است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در راس کاخ سفید، فضای جهان را در برگرفته و التهاب های متعدد، به دلیل سیاست های یکجانبه و تهاجمی تندروهای واشنگتن، گرداگرد جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین و آسیای شرقی رواج یافته است.

یکسال و چهار ماه از حضور ترامپ در کاخ سفید نگذشته بود که از توافق هسته ای ایران که به امضای 6 کشور هسته ای اعم از 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه اتحادیه اروپا رسیده بود، خارج شد و درخواست کرد تا تحریم هایی که به موجب این توافق لغو شده بود، بازگردند.

مخالفت های جامعه جهانی هم بی تاثیر بود چرا که بنای ترامپ و دولت او، نا