کد خبر: 5363
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰

شعار سال : در زمان بروز حوادث طبیعی، مدیریت بحران، کنترل خسارات‌ و ایجاد شرایط ایمن برای ادامه زندگی مردم از همان ابتدا شروع می‌شود و نمی‌توان سازمانی را یافت که درگیر سروسامان دادن به اوضاع نباشد. گزارش عملکرد برخی از آن‌ها به‌گونه‌ای است که شاید برآورد وجود چنین ظرفیت بالقوه‌ای در شرایط عادیمحال به

تجمیع سامانه‌های مدیریت بلادرنگ بحران ضروری است

شعار سال : در زمان بروز حوادث طبیعی، مدیریت بحران، کنترل خسارات‌ و ایجاد شرایط ایمن برای ادامه زندگی مردم از همان ابتدا شروع می‌شود و نمی‌توان سازمانی را یافت که درگیر سروسامان دادن به اوضاع نباشد.

گزارش عملکرد برخی از آن‌ها به‌گونه‌ای است که شاید برآورد وجود چنین ظرفیت بالقوه‌ای در شرایط عادیمحال به نظر می‌رسدولی با ارائه عملکردی بالاتر از حد انتظار، ظرفیت جدیدی را خلق می‌کنند.

اما سؤال اینجاست چه نکاتی را قبل از وقوع حوادث باید پی گرفت تا در زمان بحران از نتایج آن بهره‌ بیشتری عاید ستادهای مدیریت بحران کشور شود؟

شاید هیچ‌یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی از سامانه هشدار سیل که از سال ۸۳ و به دنبال شکست سدفرازبندکارون با حمایت وزارت نیرو کلید خورده است، اطلاعی نداشتند در صورتی که راه‌اندازی این سامانه در راستای عملیاتی شدن هشدار سریع سیل، ارتقای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و فرماندهی حادثه بوده است.

هر یک از مدیران از اطلاعات محدوداستفاده می‌بردند و از اطلاعات تکمیلی که در سایر دستگاه‌های اجرایی که شاید در همان لحظه در ستاد مدیریت بحران نیز وجود داشت، بی‌بهره بودند و به همین دلیل درگرفتن تصمیم