کد خبر: 4896
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
صفحه اصلی » دسته‌بندی نشده

شعارسال:  استاد محمدرضا حکیمی کتاب «خورشید مغرب» را درباره حضرت صاحب‌الزمان(ع) نوشته‌اند. پایگاه خبری الف به مناسبت میلاد آن حضرت بخش‌های کوتاهی از آن کتاب را انتخاب کرده که در ادامه می‌خوانید. ناگفته نماند منابع و ارجاعات این بخش در کتاب خورشید مغرب موجود است و برای مطالعه بیشتر می‌توان به آن مراجعه کرد. سیرت حضرت

مهدی(ع) فریادرسی است تا به فریاد مردم عالم برسد

شعارسال:  استاد محمدرضا حکیمی کتاب «خورشید مغرب» را درباره حضرت صاحب‌الزمان(ع) نوشته‌اند. پایگاه خبری الف به مناسبت میلاد آن حضرت بخش‌های کوتاهی از آن کتاب را انتخاب کرده که در ادامه می‌خوانید. ناگفته نماند منابع و ارجاعات این بخش در کتاب خورشید مغرب موجود است و برای مطالعه بیشتر می‌توان به آن مراجعه کرد.

سیرت حضرت مهدی

درباره روش و رفتار و سیرت مهدی(ع) مطالب و مسائل بسیاری در احادیث رسیده است. این مطالب و مسائل، سیرتهای مهدی را روشن می‌سازد: سیرت دینی، سیرت اخلاقی ، سیرت عملی، سیرت انقلابی، و دیگر سیرتهای او را. چون سیرتهای مهدی(ع) می‌تواند برای ما نمونه‌ها و سرمشق‌های خوبی باشد ، خوب است در این مقام، درباره هر یک از این سیرت‌ھا ، به اشاره سخنی بیاوریم:

الف – سیرت دینی

مهدی(ع) در برابر خداوند و جلال خداوند، فروتن است ، بسیار فروتن، همچون عقاب ، به هنگامی که بال خویش فروگشاید، و سر به زیر انداخته، از اوج آسمان فرود آید. مهدی، در برابر جلال خداوند اینسان خاشع و فروتن است. خدا و عظمت خدا، در وجود او متجلی است، و همه هستی او را در خود فرو برده است. مهدی(ع)، عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذره‌ای از حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند …

ب – سیرت خلقی

مهدی(ع)، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. مهدی جامه‌هایی درشتناک پوشد، و نان جو خورد. علم و حلم مهدی از همه مردمان بیشتر است. مهدی، همنام پیامبر است(محمد)، و خُلق او ، خُلق محمدی است. مهدی(ع)، در جهان، با مشعل فروزان هدایت سیر کند، و چونان صالحان بزیَد.

ج – سیرت عملی

به هنگام رستاخیز مهدی(ع)، آنچه هست، دوستی و یگانگی است، تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد، از جیب آن دیگری بردارد، بی‌هیچ ممانعتی. در زمان مهدی، مؤمنان در معاملات از یکدیگر سود نگیرند. کینه‌ها از دل‌ها بیرون رود، و همه را آسایش و امنیت فراگیرد.

مهدی، بخشنده است، و بی‌دریغ، مال و خواسته، به این و آن دهد. نسبت به عُمّال و کارگزاران و مأموران دولت خویش بسیار سختگیر باشد، و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان. مهدی(ع)، چونان امیرالمومنین(ع) زندگی کند، نان خشک بخورد، و با پارسایی بزیَد.

د – سیرت انقلابی

مهدی(ع)، حق هر حقداری را بگیرد و به او دهد، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد، از زیر دندان انسان متجاوز و غاصب بیرون کشد، و به صاحب حق بازگرداند. چون مهدی قیام کند، جزیه برداشته شود، و غیر مسلمانی نماند.

هر کس را سرکشی کند، خرد سازد. مهدی(ع) وارد شهر کوفه شود و هر منافق و شک‌باوری را بکشد و کاخ‌ها را ویران سازد و ارتش مستقر در آنجا را از دم تیغ بگذراند. اینچنین ظلمه و أعوان ظلمه را بی‌دریغ بکشد تا خدا راضی شود و خشنود گردد. مهدی مانع‌الزکاه را بکشد. زانی مُحصِن را نیز بدون طلب شاهد رَجم کند.

زراره بن اَعیَن گوید: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: آیا قائم با مردمان مانند پیامبر(ص) رفتار کند؟ فرمود: هیهات، هیهات! پیامبر با ملایمت با مردم رفتار می‌کرد و می‌کوشید تا محبت مردم را در راه دین جلب کند و تألیف قلوب نماید. امام قائم با شمشیر و قتل با مردم روبرو شود. خدا به او اینگونه امر کرده است، که بکشد و توبه ای از کسی نپذیرد. وای به حال کسی که با مهدی بر سر ستیز آید. مهدی در راه اجرای حکم خدا و استقرار بخشیدن به دین خدا، به سخن کسی گوش ندهد ، و نکوهش احدی را نشنود.

ه – سیرت سیاسی

به هنگام حکومت مهدی(ع) حکومت جباران و مستکبران و نفوذ سیاسی منافقان و خائنان نابود گردد. شهر مکه، قبله مسلمین، آغازگاه حکومت انقلابی مهدی شود. نخستین افراد قیام او در آن شهر گرد آیند و در آنجا به او بپیوندند.

مهدی(ع) به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار أنطاکیه، تابوت سکینه را بیرون آورد. نسخه اصلی تورات و انجیل در آن است. و بدینگونه در میان اهل تورات با تورات و در میان اهل انجیل با انجیل حکم کند و آنان را به متابعت خویش فراخواند. برخی به او بگروند. با دیگران جنگ کند و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی (چه از اهل کتاب و چه از دیگر مسلک‌ها و مرام‌ها) باقی نماند و دیگر هیچ سیاستی و حکومتی، جز حکومت حقه اسلامی و سیاست عادله قرآنی در جهان جریان نیابد.

بدین‌گونه حکومت مهدی ، شرق و غرب عالم را فراگیرد. عیسی (ع) از آسمان فرود آید و پشت سر مهدی(ع) نماز گزارد و فریاد زند که: «در بیت‌المقدس را باز کنید!» در را باز کنند. در این میان، دجال با هفتاد هزار یهودی مسلح پدیدار شود. و چون عیسی آهنگ کشتن دجال کند، دجال بگریزد. عیسی بگوید: من تو را با یک ضربت بکشم و چنین شود. او را بگیرد و بکشد.

یهودیان در گوشه و کنار و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری پنهان شوند. اما همه چیز به سخن آید و بانگ بردارد: ای بنده مسلمان خدا، اینجا یک یهودی است بیا و او را بکش! و اینچنین جهان از وجود یهود پاک گردد. آری ، چون مهدی(ع) قیام کند زمینی نماند مگر اینکه در آنجا گلبانگ محمدی: «اشهد أن لا إله الا الله ، وأشهد ان محمدا رسول الله» بلند گردد.

و – سیرت تربیتی

در زمان حکومت مهدی(ع) به همه مردم ، حکمت و علم بیاموزند تا آنجا که زنان در خانه ها با کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت کنند.

مهدی به تأیید الاهی خردهای مردمان را به کمال رساند و در همگان فرزانگی پدید آورد. در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت از شیعه برطرف گردد و دل‌های آنان چون پاره‌های پولاد شود. یک مرد، به نیرو، چون چهل مرد باشد.

ز – سیرت اجتماعی

چون مهدی(ع) درآید -پس از سختی‌ها که افتد، و جنگ‌ها که برپا شود- ظلم و ستم را براندازد و سراسر زمین را از عدل و داد بپاکند. هیچ جای در زمین باقی نماند مگر اینکه از برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود. حتی جانوران و گیاهان نیز از این برکت و عدالت و داد و نکویی بهره‌مند گردند. و همه مردم در زمان مهدی توانگر و بی‌نیاز شوند . عدالت مهدی چنان باشد که بر هیچ کس در هیچ چیز به هیچگونه ستمی نرود.

ح – سیرت مالی

همه اموال جهان در نزد مهدی(ع) گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین. آنگاه مهدی به مردمان بگوید: « بیایید! و این اموال را بگیرید. اینها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آنها قطع رحم کردید و خویشان خود را رنجاندید، خون‌های به‌ناحق ریختید و مرتکب گناهان شدید. بیایید و بگیرید!»

در زمان مهدی(ع) زمین، محصول بسیار دهد و مال و خواسته همی خرمن شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید: «به من مالی ده!»، مهدی بی درنگ بگوید: «بگیر».

مهدی(ع) اموال را به صورت مساوی میان همگان تقسیم کند، و کسی را بر کسی امتیاز ندهد.

ط – سیرت اصلاحی

مهدی(ع) فریادرسی است که خداوند او را بفرستد تا به فریاد مردم عالم برسد. در روزگار او ، همگان به رفاه و آسایش و وفور نعمتی بی‌مانند دست یابند.

در زمان مهدی، آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها بیفسرد، رسم ستم و شبیخون و غارتگری برافتد و جنگ‌ها از میان برود. مهدی(ع) مردم جهان را از آشوبی بزرگ و همه‌گیر و سردرگم نجات بخشد. در جهان جای ویرانی نماند، مگر آنکه مهدی(ع) آنجا را آباد سازد.

یاران قائم به سراسر جهان پا نهند و همه جا قدرت را در دست گیرند. همه کس و همه چیز مطیع آنان شوند، حتی درندگان صحرا و مرغان شکاری ، همه و همه، رضا و خشنودی آنان را بطلبند. شادی و شادمانی یافتن به این پیام‌آوران دین و صلاح و عدالت ، تا بدانجاست که قطعه ای از زمین بر قطعه‌ای دیگر مباهات کند که یکی از یاران مهدی بر آنجا پا نهاده است.

آری ، هنگامی که جهان را فتنه و آشوب آکنده سازد و همه جا را غارتگری و فساد و ستم بپوشد، خداوند مصلح بزرگ را بفرستد تا دژهای ضلالت و گمراهی را از هم فروپاشد و فروغ توحید و انسانیت و عدالت را در دلهای تاریک و سنگ‌شده بتاباند. و سرانجام، درباره سیرت اصلاحی مهدی(ع) به سخنان علی(ع) می‌رسیم در «نهج البلاغه »، شهادت پدر در حق پسر:

«چون مهدی درآید هواپرستی را به خداپرستی بازگرداند، پس از آنکه خداپرستی را به هواپرستی بازگردانده باشند. رأیها و نظرها و افکار غیر قرآنی را به قرآن بازگرداند، پس از آنکه قرآن را به رأیها و نظرها و افکار غیرقرآنی بازگردانده باشند. او عُمّال و کارگزاران را مؤاخذه کند. زمین آنچه را در اعماق خویش دارد برای وی بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد. آنگاه است که مهدی به شما نشان دهد که سیرت عدل کدام است و زنده کردن کتاب و سنت چیست؟»

ی – سیرت قضایی

در قضاوت‌ها و احکام مهدی و در حکومت وی، سر سوزنی ظلم و بیداد بر کسی نرود و رنجی بر دلی ننشیند. مهدی میزان عدل را در میان مردم نهد و بدینگونه هیچ‌کس نتواند به دیگری ستمی کند.

شیخ مفید می‌گوید: «چون قائم آل محمد(ص) قیام کند، مانند حضرت داود(ع) یعنی برحسب باطن، قضاوت کند و بی‌هیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام کند و او بر طبق الهام الاهی حکم کند. مهدی نقشه‌های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. مهدی دوست و دشمن خود را با نگاه بشناسد. »

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 3980131156 ، www.alef.ir

منبع: شعار سال

نام:
ایمیل:

* نظر:
* کد امنیتی:

اخبار مرتبط
برچسب ها:
خواندنیها -دانستنیها
آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها