کد خبر: 801
تاریخ انتشار: سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۷:۴۰

شعارسال:خواسته بازنشستگان این است که بیمه‌های تکمیلی حذف شده و بیمه پایه کارآمد، جایگزین آن شود تا در دوران بیماری، بیمه‌شدگان را به صورت همه‌جانبه پوشش دهد. شیرین احمدی (فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش) ، با اشاره به این که وضعیت بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان اسفبار است، اظهار کرد: این بیمه‌ها بسیاری از هزینه‌های ضروری

خواسته اصلی ما حذف بیمه تکمیلی و داشتن بیمه پایه کارآمد است

شعارسال:خواسته بازنشستگان این است که بیمه‌های تکمیلی حذف شده و بیمه پایه کارآمد، جایگزین آن شود تا در دوران بیماری، بیمه‌شدگان را به صورت همه‌جانبه پوشش دهد.

شیرین احمدی (فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش) ، با اشاره به این که وضعیت بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان اسفبار است، اظهار کرد: این بیمه‌ها بسیاری از هزینه‌های ضروری مانند دارو، ویزیت، دندانپزشکی، هزینه کامل پروتزهای ضروری برای عمل دیسک و… را پوشش نمی‌دهند. بازنشستگان آموزش و پرورش بیمه‌های درمانی ناکارآمدی دارند.